Geachte heer, mevrouw,

Hierbij informeren wij u over onze standpunten en maatregelen in verband met het coronavirus.

Ruysdael Schilderwerken volgt de richtlijnen van het RIVM en stemt haar beleid hier op af.

1. De werkzaamheden blijven wij uitvoeren zoals gepland, tot het RIVM hierover anders adviseert.

2. Wij inventariseren bij binnenwerkzaamheden voor aanvang telefonisch of er bij bewoners symptomen van het coronavirus aanwezig zijn. Wanneer dit het geval is schuiven de werkzaamheden door naar een later tijdstip. Hierdoor kunnen bestaande deadlines of afspraken mogelijk niet gerealiseerd worden.

3. Buitenwerkzaamheden kunnen normaal doorgang vinden.

4. Dagelijks zullen wij onze werkwijze monitoren en toetsen aan de praktijk en indien nodig aanvullende maatregelen nemen.

We hopen hiermee voldoende maatregelen te hebben getroffen en gaan er van uit dat hierdoor de samenwerking zo normaal mogelijk kan blijven verlopen.

We houden u op de hoogte bij veranderingen, mocht u nog vragen hebben dan vernemen wij dat graag.

Met vriendelijke groet,

Jurgen ten Pas-Klijn
Ruysdael Schilderwerken