Meerjaren Onderhoudsplan

 

Het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) van Ruysdael Schilderwerken is een uitstekend middel om over een periode van tien jaar verzekerd te zijn van degelijk onderhoud. In het MJOP staat precies wanneer en aan welke onderdelen er onderhoud plaatsvindt. De eerste verfbeurt, de zogenaamde nulbeurt, brengt mogelijke toekomstige problemen aan het licht die makkelijk in het schema meegenomen kunnen worden. U houdt uw woning topfit en kosten beheersbaar. U zit overigens nergens aan vast: het MJOP garandeert alleen dat uw woning of bedrijfspand op tijd onderhouden wordt.